Skip to content

Algemene Voorwaarden

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Nancy Bos, handelend onder de naam: Bijzonder Portret.
2. De boeking van de fotoshoot is pas definitief na ondertekening van de offerte en het betalen van de aanbetalingsfactuur. Met het ondertekenen van de offerte geeft u aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
3. Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Bijzonder Portret worden aangepast.

Boeking
1. U ontvangt altijd een offerte met een voorstel op maat.
2. Na akkoord op de offerte ontvangt u een aanbetalingsfactuur van 25% van de overeengekomen som.
3. Na ondertekening van de offerte en het betalen van de aanbetalingsfactuur is de boeking definitief.

Annulering
1. Een boeking is niet vrijblijvend. In geval van annulering van de boeking wordt de aanbetaling niet terugbetaald.
2. In het geval dat u door overmacht niet aanwezig kunt zijn, wordt de fotoshoot verzet naar een nieuwe datum of ontvangt u een tegoedbon (t.w.v. het aanbetalingsbedrag) met een geldigheid van 2 jaar.
3. In het geval dat Bijzonder Portret niet in staat is om de overeenkomst uit te voeren door overmacht, wordt al het mogelijke gedaan om een passende oplossing te bieden. Indien geen passende oplossing gevonden wordt heeft u recht op terugbetaling van de (reeds betaalde) aanbetaling.
4. Bij een fotoshoot op een buitenlocatie mag in geval van slecht weer (regen) de fotoshoot worden verzet door Bijzonder Portret of door u. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Fotoshoot
1. U maakt een bewuste keuze voor de stijl en werkwijze van een fotograaf. Bijzonder Portret is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoshoot toe te passen.
2. Bijzonder Portret maakt na de fotoshoot naar eigen inzicht een selectie van de foto’s die het beste passen bij de gegeven opdracht. Inzage in niet geselecteerde foto’s is helaas niet mogelijk.
3. Het is niet toegestaan om tijdens de fotoshoot mee te fotograferen, tenzij het in opdracht van Bijzonder Portret is.
4. Een ‘achter de schermen’ foto is toegestaan, mits het een overzichtsfoto is en deze niet gemaakt wordt vanuit het standpunt van de fotograaf.

Onthulling en bestelsessie
1. Bijzonder Portret levert maatwerk. Alle aankoopbeslissingen op de dag van de onthulling zijn definitief en verplichten u tot betaling van de factuur.
2. Voor extra bestelsessies wordt € 100 in rekening gebracht.
3. Fotoalbums en andere producten die op maat ontworpen worden, moeten door u worden goedgekeurd voordat ze besteld worden.
4. Indien er aanpassingen in het ontwerp gemaakt moeten worden zit dat eenmalig bij de afgesproken prijs inbegrepen. Extra aanpassingen zijn mogelijk tegen betaling.

Factuur en betaling
1. De aanbetalingsfactuur dient per ommegaande voldaan te worden om de datum van de fotoshoot zeker te stellen, maar uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. De factuur voor de rest van de kosten dient voldaan te worden voordat de foto’s/producten worden geleverd/besteld, maar uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
3. Is het bedrag 45 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan is Bijzonder Portret genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. Alle foto’s en producten worden voor u op maat gemaakt, teruggave van geld is dan ook niet mogelijk.

Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Bijzonder Portret te worden doorgegeven.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 7 werkdagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Bijzonder Portret, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Bijzonder Portret, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
5. Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico.
6. Bijzonder Portret is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en/of afdrukken die niet door Bijzonder Portret geleverd zijn.
7. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht (waaronder inbegrepen het verliezen of falen van computers, camera(’s), geheugenkaarten of ongeval) zal de opdracht, voor zover dat nog mogelijk is gezien de op dat moment ontstane situatie, naar beste kunnen worden uitgevoerd of bewerkt. U kunt Bijzonder Portret voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Auteursrecht
1.Het auteursrecht van de foto(‘s) berust te allen tijde bij Bijzonder Portret.
2. U mag foto’s voor privégebruik op Social Media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden: “Foto’s gemaakt door Bijzonder Portret”
3. Het is niet toegestaan de geleverde foto’s, in welke vorm dan ook, aan te passen.
4. Het is niet toegestaan om foto’s voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en/of op de betreffende licentiefactuur.
5. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bijzonder Portret is het niet toegestaan dat u digitale bestanden of foto’s opstuurt naar fotowedstrijden.
6. U geeft Bijzonder Portret toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio, social media en eventuele wedstrijden. Wilt u hier bezwaar tegen maken dan kan dat schriftelijk of per email vóór de fotoshoot.
7. Indien u inbreuk maakt op het auteursrecht van Bijzonder Portret bent u verplicht een schadevergoeding te betalen van drie maal de gebruikelijke licentievergoeding.
8. Het betalen van schadevergoeding geeft geenszins het recht om door te gaan met onheus gebruik van de foto’s.

Overige bepalingen
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen u en Bijzonder Portret is Nederlands recht van toepassing.

Gegevens fotograaf
Website: www.bijzonderportret.nl
Telefoon : +31 – 650 953 769
Kvk : 32072689
BTW : NL001698344B43

Back to top